Osudy našich předků v první světové válce v online zdrojích

V roce stého výročí začátku první světové války je rozhodně dobré si připomenout, jaká byla konkrétní role našich předků v této významné události. Na rozdíl od druhé světové války, do níž v přímém boji takové množství Čechů nezasáhlo, se té první zúčastnilo kolem 1,4 milionu českých mužů. Po prázdninové pauze, kdy jsme si od článků dali na chvíli oddych, jsme pro vás proto …

Genealogické programy aneb Jak uchovat rodokmen pro další generace

Získat spolu se sestaveným rodokmenem také graficky zpracovaný strom a rodovou knihu, vyprávějící příběh vašich předků, by mělo být v případě profesionálních služeb samozřejmostí. Jedná se ale o výstupy, které jsou ze své podstaty již ve finální podobě, a v případě, že byste je chtěli časem doplnit, to svépomocí většinou nezvládnete. Ideálním nástrojem pro rozšiřování a doplňování rodokmenů (ať už směrem do …

gruntovní kniha

Za bohatstvím našich předků

Z pročítání starých matričních záznamů můžete zjistit, čím se váš předek živil a jak se měnilo jeho povolání či společenské postavení v průběhu let. Už samotné povolání v té době vypovídalo o majetkových poměrech, v nichž daný předek žil. Podruhové nebo námezdní řemeslníci patřili k těm chudším, naopak statkáři nebo majitelé hostinců si žili často o poznání lépe. Pokud byste chtěli vědět o majetku vašich …

Malovaný rodokmen

Co všechno prozradí váš rodokmen?

Říká se, že by člověk měl poznat historii, aby se mohl poučit z chyb svých předků. A opravdu – často můžete být překvapeni, kolik paralel a opakujících se situací naleznete ve svém rodokmenu. Se svými předky koneckonců neseme stejné geny a tedy i charakterové rysy. Pojďme se teď podívat na to, co lze o těch, od nichž jsme své vlastnosti zdědili, …

živé matriky

Jak hledat v živých matrikách

Při hledání svých předků mohou mnozí badatelé na první překážku nečekaně narazit už na samém začátku pátrání. V případě, že nemáte všechny potřebné informace o svých předcích z 20. století, budete patrně chtě nechtě muset zavítat na matriku. Jakých situací se to týká a na co vše se připravit, se dozvíte v našem článku. Co je to živá matrika? Matriky se u …