Rodokmen – Ceník


Při tvorbě kompletního rodokmenu si neúčtujeme žádnou hodinovou sazbu.
Naši klienti tak platí pouze za to, co skutečně dostanou – za reálné výstupy naší práce.

Cena za sestavení rodokmenu


Cena za sestavení rodokmenu se odvíjí od jeho rozsahu, tedy od počtu hledaných předků a rodových linií. Základ tvoří počet matričních záznamů (zpravidla o narození, svatbě, či úmrtí), které se nám o vašich předcích podaří najít a zpracovat. Cena za nalezení a zpracování jednoho matričního záznamu je 249 Kč. 

Abyste si mohli orientačně představit, jak se pohybují ceny u jednotlivých typů rodokmenů, připravili jsme pro vás tři modelové příklady


Přímá otcovská linie
6 generací, včetně manželek a potomků
Cena 9 870 Kč

Kombinace dvou přímých otcovských linií
6 generací, včetně manželek a potomků
Cena 19 740 Kč


Vývod
4 generace, včetně manželek a potomků
Cena 24 675 Kč

Cena za sepsání rodové knihy a dohledání dalších archiválií


V případě zpracování knihy rodu je k ceně za vyhledání matričních záznamů třeba ještě připočíst odměnu za práci při dohledávání dalších informací o životě předků (gruntovní knihy, vojenské záznamy, sčítací archy atd.) a za zpracování knihy rodu, detailně popisující jeho osudy, místa a dobu, v níž se odehrávaly. I ocenění této práce odpovídá celkovému rozsahu rodokmenu a dosaženým výsledkům a stanovujeme ho po individuální domluvě s klientem.

Orientačně se cena za dohledání a zpracování rozšiřujících informací a vypracování elektronické verze knihy u jedné rodové linie pohybuje okolo 9 000 Kč.

Další rozšířené výstupy jako vytištěný nebo ručně malovaný strom či vázanou knihu rodu pro vás rádi zajistíme u našich ověřených partnerů dle dohody. I zde se konkrétní cena odvíjí od rozsahu rodokmenu a od vašich specifických přání a představ.

A opět tři modelové příklady pro rodokmen včetně sestavení knihy rodu


Přímá otcovská linie
6 generací, včetně manželek a potomků, dohledání majetkových, vojenských a dalších záznamů a sepsání rodové knihy
Cena 18 870 Kč

Kombinace dvou přímých otcovských linií
6 generací, včetně manželek a potomků, dohledání majetkových, vojenských a dalších záznamů a sepsání rodové knihy
Cena 33 840 Kč


Vývod
4 generace, včetně manželek a potomků, dohledání majetkových, vojenských a dalších záznamů a sepsání rodové knihy
Cena 43 475 Kč

Cena a počet předků se počítá až od osoby či osob, kterými hledání začínáme.
Vámi dodané údaje a známí předci se do ní nezapočítávají.

Cestovní a správní náklady

Pokud si to situace vyžádá, je třeba v rámci hledání zavítat také do archivu nebo na matriční úřad. V těchto případech je k ceně rodokmenu potřeba přičíst také náklady na správní poplatky a naši cestu do daného koutu České republiky. Vše s vámi ale vždy probereme a schválíme předem, abyste měli cenu vždy pevně pod kontrolou.

Vyúčtování a platby

Po podepsání objednávky a před zahájením prací pro vás připravíme zálohovou fakturu na výši 30 % sjednané částky. Zbytek naší odměny zaplatíte až po ukončení prací, na základě konečného vyúčtování (dle počtu skutečně nalezených a zpracovaných záznamů).

Rodopisné balíčky

Spěcháte na sestavení rodokmenu (např. jako na dárek), nebo jste limitovaní rozpočtem? V tom případě můžete využít některého z našich balíčků pro rodokmen v přímé linii bez knihy rodu. Ozvěte se nám a my vám povíme víc.

Služby pro rodopisce amatéry

Pokud nechcete sestavit kompletní rodokmen, ale sestavujete si ho sami a potřebujete poradit nebo pomoci s dohledáním určitých záznamů či s jejich překladem, stanovujeme cenu individuálně, podle očekávané náročnosti.


Samozřejmostí je stanovení cenového stropu za sestavení rodokmenu, po jehož dosažení budeme v pátrání pokračovat jen s vaším svolením.

Chcete připravit cenovou nabídku na míru?
Ozvěte se nám