Sestavení rodokmenu

Ještě než nás kontaktujete, rozmyslete si, co od rodokmenu očekáváte a po kterých předcích chcete pátrat. Je potřeba si ujasnit, od které osoby hledání začneme, kterou rodovou linii budeme sledovat a jak hluboko do historie. Ke každému klientovi a jeho přáním přistupujeme individuálně, obecně ale existují dvě základní cesty, kterými se můžeme vydat. 

První možnost: Rodokmen v přímé linii

V tomto případě budeme hledat pouze vaše předky v přímé otcovské linii. Co si pod tím představit? Otcovská linie zachycuje přímé mužské předky z otcovy či z matčiny strany, tedy vašeho děda, praděda, prapraděda a tak dále, včetně jejich manželek. Pro lepší představu se podívejte na jednoduchá schémata níže.  Možná je také kombinace dvou nebo více přímých linií (např. ze strany otce a matky nebo všech prarodičů), vyhledání sourozenců každého z vašich přímých předků a jiné postupy dle vašich přání.

Jejich kombinace

Druhá možnost: Vývod z předků

Při tvorbě vývodu začínáme od nejmladšího člena rodu, pokračujeme jeho rodiči, následně hledáme rodiče každého z nich a tímto způsobem postupujeme dále. Pro jasnější představu o tom, co to vývod je, koukněte na grafické schéma níže. Sestavením vývodu získáte mnohem komplexnější informace o tom, jaké geny a různé rody se v tom vašem mísí. Je ale potřeba počítat s tím, že tvorba takového rodokmenu zabere více času. 

kombinace
Vývod

Co o vašich předcích z rodokmenu zjistíte?

U každého předka je v matričních knihách možné dohledat tři základní záznamy – o narození, svatbě a úmrtí (pohřbu). Zjistit se z nich dá ale mnohem více než jen data spojená s výše zmíněnými událostmi. Například to, kde vaši předci bydleli, čím se živili, jaké bylo jejich sociální postavení, zda se stěhovali, jestli měli za život více manželek nebo manželů nebo počet jejich sourozenců a dětí. Při hledání se v některých případech můžeme dostat až na začátek 17. či konec 16. století, tedy do doby, ze které pocházejí nejstarší matriční knihy.
 
Matriky jsou základem pro vytvoření rodokmenu, pátrat je ale možné i v dalších zdrojích, jako jsou sčítací operáty, vojenské archivy, pozemkové či gruntovní knihy a další archiválie. Právě ony jsou cenným zdrojem při vytváření celkového obrazu o životních příbězích vašich předků. Všechny tyto informace pro vás následně zpracujeme do knihy chronologicky popisující historii vašeho rodu.
 

Jak dlouho trvá sestavení rodokmenu?

Doba hledání vašich předků se mění podle rozsahu pátrání. Velké vývody potřebují mnohem více času než hledání přímé otcovské linie. Obecně se dá minimální doba potřebná pro tvorbu rodokmenu stanovit na 2-3 měsíce. Pokud potřebujete rodokmen připravit k určitému termínu (nejčastěji jako dárek), kontaktujte nás raději s dostatečným časovým předstihem (nebo si u nás objednejte dárkový poukaz).
 

Chcete sestavit rodokmen?

Kontaktujte nás

(c) Hledání předků.cz 2014-2018. Všechna práva vyhrazena.