Sestavení rodokmenu

Vydejte se s námi po stopách svých předků

Co o svých předcích z rodokmenu zjistíte?


U každého předka je v matričních knihách možné dohledat tři základní záznamy – o narození, svatbě a úmrtí (pohřbu). Zjistit se z nich dá ale mnohem více než jen data spojená s výše zmíněnými událostmi. Například to, kde vaši předci bydleli, čím se živili, jaké bylo jejich sociální postavení, zda se stěhovali, jestli měli za život více manželek nebo manželů nebo počet jejich sourozenců a dětí.

Při hledání se v některých případech můžeme dostat až na začátek 17. či konec 16. století, tedy do doby, ze které pocházejí nejstarší matriční knihy.

Matriky jsou základem pro vytvoření rodokmenu, pátrat je ale možné i v dalších zdrojích, jako jsou sčítací operáty, vojenské archivy, pozemkové či gruntovní knihy a další archiválie. Právě ony jsou cenným zdrojem při vytváření celkového obrazu o životních příbězích vašich předků. Všechny tyto informace pro vás následně zpracujeme do knihy chronologicky popisující historii vašeho rodu.


Jak spolupráce s námi funguje?


Krok #1: Vyberte si typ rodokmenu


Ještě než nás kontaktujete, rozmyslete si, co od rodokmenu očekáváte a po kterých předcích chcete pátrat. Je potřeba si ujasnit, od které osoby hledání začneme, kterou rodovou linii budeme sledovat a jak hluboko do historie. Ke každému klientovi a jeho přáním přistupujeme individuálně, obecně ale existují dvě základní cesty, kterými se můžeme vydat.


První možnost: Rodokmen v přímé linii

V tomto případě budeme hledat pouze vaše předky v přímé otcovské linii. Co si pod tím představit? Otcovská linie zachycuje přímé mužské předky z otcovy či z matčiny strany, tedy vašeho děda, praděda, prapraděda a tak dále, včetně jejich manželek. Pro lepší představu se podívejte na jednoduchá schémata níže.  Možná je také kombinace dvou nebo více přímých linií (např. ze strany otce a matky nebo všech prarodičů) a jiné postupy dle vašich přání.

Přímá linie ze strany otce

Přímá linie ze strany matky

Jejich kombinace


Druhá možnost: Vývod z předků

Při tvorbě vývodu začínáme od nejmladšího člena rodu, pokračujeme jeho rodiči, následně hledáme rodiče každého z nich a tímto způsobem postupujeme dále. Pro jasnější představu o tom, co to vývod je, koukněte na grafické schéma níže. Sestavením vývodu získáte mnohem komplexnější informace o tom, jaké geny a různé rody se v tom vašem mísí. Je ale potřeba počítat s tím, že tvorba takového rodokmenu zabere více času.

Vývod

Krok #2: Připravte si informace a podklady,
které o svých předcích máte


Už víte, o jaký typ rodokmenu byste měli zájem? Skvělé!

K tomu, abychom mohli začít hledat vaše předky, od vás budeme potřebovat základní informace, ze kterých budeme vycházet. Obecně platí: čím starší údaje máte k dispozici, tím je start bádání snazší. Nejdříve si určete výchozí osobu, tedy nejstaršího známého předka, od jehož rodičů hledání začneme (typicky např. dědeček, babička nebo praprarodiče) a u kterého jste schopni dohledat nebo zjistit co nejvíce konkrétních informací.

V nejlepším případě si pro nás můžete připravit kopie záznamů, ve kterých si potřebné údaje vyhledáme sami. Máme tím na mysli především:

  • rodné listy
  • a oddací listy.

Pokud je k dispozici nemáte, můžete nám potřebné informace sdělit i bez nich, ale musíte si být vždy jistí, že jsou zcela správné. V těchto případech od vás budeme potřebovat:

  • jméno a příjmení nejstaršího známého předka/předků,
  • datum a místo jeho/jejich narození,
  • případně datum a místo sňatku.

Novější matriční záznamy mohou být v některých případech stále uloženy na matričních úřadech. V těchto situacích vám rádi poradíme, jak je získat, nebo vše na základě úředně ověřené plné moci zařídíme sami.

Krok #3: Na základě dodaných podkladů
pro vás připravíme nabídku


Jakmile budeme znát vaši představu o výsledné podobě rodokmenu a budeme od vás mít k dispozici všechny potřebné podklady, můžeme prověřit dostupnost archivních zdrojů. Následně pro vás připravíme cenovou nabídku na míru. Po jejím schválení podepíšeme závaznou objednávku a zařadíme vás do harmonogramu prací.


Jak dlouho trvá sestavení rodokmenu?

Doba hledání vašich předků se mění podle rozsahu pátrání. Velké vývody potřebují mnohem více času než hledání přímé otcovské linie.Obecně se dá minimální doba potřebná pro tvorbu rodokmenu stanovit na 2-3 měsíce. Pokud potřebujete rodokmen připravit k určitému termínu (nejčastěji jako dárek), kontaktujte nás raději s dostatečným časovým předstihem (nebo si u nás objednejte dárkový poukaz). V případě šibeničních termínů vám jako alternativu k rodokmenu na míru můžeme nabídnout jednodušší balíčky v přímé otcovské linii (liniích) bez knihy rodu.

Chcete sestavit rodokmen?
Kontaktujte nás