Moravský zemský archiv

Archivní záznamy z celé Moravy budou dostupné online do konce roku 2015

Právě tato informace byla tou nejdůležitější a nejpozitivnější ze všech, které si odnášeli účastníci včerejšího druhého ročníku Genealogické konference (www.geneakonf.cz), konající se v Moravském zemském archivu v Brně. Archiv, který již zpřístupnil online matriky na webu Acta Publica, totiž získal finance ze strukturálních fondů, díky nimž do konce roku 2015 vznikne nová online aplikace sdružující archivní materiály důležité (nejen) pro genealogický průzkum. V kombinaci s digitálními archivy Opavy tak budou online přístupné archivní spisy z celé Moravy.

Kromě matričních knih a sčítacích operátů budou v digitální podobě k dispozici:

  • Inventáře a katalogy inventárních jednotek
  • Moravské urbáře
  • Archivy moravských stavů
  • Lánové rejstříky
  • Rektifikační akta
  • Stavovské listiny
  • Moravské zemské desky
  • Vybrané rukopisy

Většinu z těchto dokumentů má již Moravský zemský archiv zdigitalizovanou, ale dosud postrádal finance na to vytvořit aplikaci, ve kterém by je mohl online zpřístupnit široké veřejnosti. To by se teď mělo změnit.

Další neméně pozitivní zprávou je to, že ve spolupráci s Familysearch MZA připravuje také digitalizaci pod něj spadajících gruntovních (pozemkových) knih. Ty by mohly být na stránce Familysearch.org k dispozici online snad také během příštího roku.

Chcete odhalit tajemství svého rodu?

Nechte si sestavit rodokmen