živé matriky

Jak hledat v živých matrikách

Při hledání svých předků mohou mnozí badatelé na první překážku nečekaně narazit už na samém začátku pátrání. V případě, že nemáte všechny potřebné informace o svých předcích z období po roce 1900, budete totiž chtě nechtě muset zavítat na matriku. Jakých situací se to týká a na co vše se připravit, se dozvíte v našem článku.

Co je to živá matrika?

Matriky se u nás dělí na živé a neživé. Živou matrikou jsou označovány ty matriční knihy, u nichž je vysoce pravděpodobné, že někdo v zápisech uvedený stále žije. Z důvodu ochrany osobních údajů proto byly Zákonem o matrikách stanoveny lhůty. Ty určují, jaké matriční knihy musí zůstat na matrikách, než se přesunou do spádového oblastního archivu, kde se stávají volně přístupnými.

Podle novely zákona z 1. ledna 2014 jsou v živých matrikách vedeny knihy, u nichž poslední zápis není starší než:

  • 100 let u knihy narození,
  • 75 let u knihy manželství nebo partnerství,
  • 75 let u knihy úmrtí.

Z tohoto důvodu se jako zlomovým (a někdy také magickým) označuje rok 1900. Je velmi pravděpodobné, že při pátrání po záznamech dřívějšího data již na matriku nebudete muset a vše zjistíte ve volně dostupných archivních zdrojích. Vtip je ale v tom, že se lhůty vždy týkají nejmladšího zápisu v celé knize. Pokud narazíte na velmi malou vesnici, u které se vede jedna matriční kniha již 200 let, tato ještě nemohla být přesunuta do archivu a vy se tak budete muset na matriku stejně vydat.

Kdo může do zápisů v živých matrikách nahlédnout?

Obecně je to samozřejmě osoba, které se zápis týká. Požádat o nahlédnutí do matričních knih mohou ze zákona ale také členové rodiny (tzn. potomci) a sourozenci. V tomto případě je ale důležité prokázat potřebnými doklady (občanský průkaz, rodný list) příbuzenský vztah s osobou, po které pátráte. Do knih je také možné nahlížet na základě plné moci, udělené výše zmíněnými osobami.

Podle zákona mohou do “živé” matriční knihy nahlédnout jakékoli fyzické osoby, pokud od provedení hledaného zápisu uběhla doba:

  • 100 let u knihy narození,
  • 75 let u knihy manželství nebo partnerství,
  • 30 let u knihy úmrtí.

Jak na pátrání v živé matrice

Nejdříve potřebujete vědět, v jaké obci hledaná osoba žila. Do které oblasti obec spadá, pak jednoduše zjistíte online na Územním identifikačním registru ČR. Následně si vyhledejte kontakt na příslušný matriční úřad a telefonicky nebo e-mailem si ověřte, zda tam vámi hledanou matriční knihu skutečně evidují. Pokud je vše v pořádku, nabízí se dvě základní možnosti, jak postupovat dále. O vyhledání a zaslání požadovaných zápisů si můžete požádat e-mailem nebo telefonicky. Počítejte ale s tím, že úřad má na poskytnutí informací vyřizovací lhůtu 30 dnů, v některých případech až 60 dnů. Pokud tedy na záznam spěcháte, je dobré si předem domluvit návštěvu a na úřad zavítat osobně. Pracovníci vám následně záznam vyhledají, nechají vás do něj nahlédnout nebo vám udělají jeho kopii.

Co si připravit?

V každém případě je potřeba si nachystat všechny podstatné údaje, které o dané osobě máte k dispozici. Pokud jde o vašeho předka, budete dále potřebovat doklad, případně jeho úředně ověřenou kopii, která váš příbuzenský vztah dokáže. V případě, kdy hledáte údaje pro někoho jiného, budete kromě dokladů, prokazujících jeho příbuzenství (např. rodný list), potřebovat také jím podepsanou (a nejlépe úředně ověřenou) plnou moc. Na úřadě by vám měli udělat kopii záznamu, pro jistou sebou ale vždy mějte fotoaparát nebo alespoň blok a tužku.

Bude to něco stát?

Ano, ale nejsou to horentní sumy. Za vyhledání a nahlédnutí do jednoho matričního záznamu musíte nejčastěji uhradit poplatek 20 Kč. Navíc se může stát, že po vás bude úřednice chtít také poplatek za pořízení kopie záznamu. Je nutno ale podotknout, že se výše poplatků liší úřad od úřadu. Raději tak sebou pro jistotu mějte vždy více peněz, než méně.

Chcete sestavit rodokmen?

Obraťte se na nás