živé matriky

Jak hledat v živých matrikách

Při hledání svých předků mohou mnozí badatelé na první překážku nečekaně narazit už na samém začátku pátrání. V případě, že nemáte všechny potřebné informace o svých předcích z 20. století, budete patrně chtě nechtě muset zavítat na matriku. Jakých situací se to týká a na co vše se připravit, se dozvíte v našem článku.

Co je to živá matrika?

Matriky se u nás dělí na živé a neživé. Živou matrikou jsou označovány ty matriční knihy, u nichž je vysoce pravděpodobné, že někdo v zápisech uvedený stále žije. Z důvodu ochrany osobních údajů proto byly Zákonem o matrikách stanoveny lhůty. Ty určují, jaké matriční knihy musí zůstat na matrikách, než se přesunou do spádového oblastního archivu, kde se stávají volně přístupnými.

Podle novely zákona z 1. ledna 2014 jsou v živých matrikách vedeny knihy, u nichž poslední zápis není starší než:

  • 100 let u knihy narození,
  • 75 let u knihy manželství nebo partnerství,
  • 75 let u knihy úmrtí.

Z tohoto důvodu se jako zlomovým (a někdy také magickým) označuje rok 1900. Je velmi pravděpodobné, že při pátrání po záznamech dřívějšího data již na matriku nebudete muset a vše zjistíte ve volně dostupných archivních zdrojích. Vtip je ale v tom, že se lhůty vždy týkají nejmladšího zápisu v celé knize. Pokud narazíte na velmi malou vesnici, u které se vede jedna matriční kniha již 200 let, tato ještě nemohla být přesunuta do archivu a vy se tak budete muset na matriku stejně vydat. Naopak u větších měst už bývají v archivu matriky z první čtvrtiny 20. století již běžně dostupné.

Kdo může do zápisů v živých matrikách nahlédnout?

Obecně je to samozřejmě osoba, které se zápis týká. Požádat o nahlédnutí do matričních knih mohou ze zákona ale také členové rodiny (tzn. potomci) a sourozenci. V tomto případě je ale důležité prokázat potřebnými doklady (občanský průkaz, rodný list) příbuzenský vztah s osobou, po které pátráte. Do knih je také možné nahlížet na základě plné moci, udělené výše zmíněnými osobami.

Výše zmíněné ovšem platí jen pro zápisy, které jsou stále chráněny ochranou lhůtu. Na ty ostatní může na matrice nahlédnout kdokoli. A jaké lhůty to jsou? Podle zákona mohou do „živé“ matriční knihy nahlédnout jakékoli fyzické osoby, pokud od provedení hledaného zápisu uběhla doba:

  • 100 let u knihy narození,
  • 75 let u knihy manželství nebo partnerství,
  • 30 let u knihy úmrtí.

Jak na pátrání v živé matrice

Nejdříve potřebujete vědět, v jaké obci hledaná osoba žila. Do které oblasti obec spadá, pak jednoduše zjistíte online na Územním identifikačním registru ČR. Následně si vyhledejte kontakt na příslušný matriční úřad a telefonicky nebo e-mailem si ověřte, zda tam vámi hledanou matriční knihu skutečně evidují. Pokud je vše v pořádku, nabízí se dvě základní možnosti, jak postupovat dále. O vyhledání a zaslání požadovaných zápisů si můžete požádat e-mailem nebo telefonicky (pravděpodobně ale budete muset následně poslat i písemnou žádost spolu s poplatkem – buďto fyzicky poštou, případně žádostí přes datovou schránku). Počítejte s tím, že úřad má na poskytnutí informací vyřizovací lhůtu 30 dnů. Pokud tedy na záznam spěcháte, je dobré si předem domluvit návštěvu a na úřad zavítat osobně. Pracovníci vám následně záznam vyhledají, nechají vás do něj nahlédnout nebo vám udělají jeho kopii.

Co si připravit?

V každém případě je potřeba si nachystat všechny podstatné údaje, které o dané osobě máte k dispozici. Pokud jde o vašeho předka, budete dále potřebovat doklad, případně jeho úředně ověřenou kopii, která váš příbuzenský vztah dokáže. V případě, kdy hledáte údaje pro někoho jiného, budete kromě dokladů, prokazujících jeho příbuzenství (např. rodný list), potřebovat také jím podepsanou (a nejlépe úředně ověřenou) plnou moc. Na úřadě by vám měli udělat kopii záznamu, pro jistou sebou ale vždy mějte fotoaparát nebo alespoň blok a tužku.

Bude to něco stát?

Ano, ale nejsou to horentní sumy. Za vyhledání a nahlédnutí do jednoho matričního záznamu musíte nejčastěji uhradit poplatek 20 Kč. Stejná cena se vztahuje na pořízení tištěné kopie záznamu.

Aktualizace k 21. listopadu 2019

Od dnešního dne platí nová výše poplatků a také nové podmínky pro vyhledávání v matričních knihách na úřadech. Více se dozvíte v našem článku.

Aktualizace k 27. červenci 2023

Při zaslání písemné žádosti o vystavení doslovného výpisu z matriční knihy (tedy kopie matričního záznamu), ať už fyzickou poštou, nebo přes datovou schránku, je vždy potřeba prokazovat příbuznost s hledanými osobami. A to i v případě, že se jedná o zápis, na který už se nevztahuje ochranná lhůta a na matrice na něj může nahlédnout každý. Od příštího roku by tato povinnost měla odpadnout a pro záznamy, které jsou sice uloženy stále na matrice, ale už se na ně nevztahuje ochranná lhůta, by měly platit stejné podmínky při osobní návštěvě úřadu i při písemné žádosti.

Aktualizace k 10. lednu 2024

Výše zmíněné novinky skutečně začaly platit a jsou účinné od 1. 1. 2024. Kromě nich se mírně zvýšila cena za pořízení kopie matričního záznamu. Více se o tom můžete dočíst v našem novém článku.

Chcete sestavit rodokmen?

Obraťte se na nás