Gruntovní kniha

Kde hledat pozemkové knihy

V jednom z našich starších článků jsme podrobněji popsali, co jsou to gruntovní a pozemkové knihy a jaké údaje v nich o našich předcích můžeme najít. Pro ty z vás, kteří se teprve chystáte do tajů majetkových záznamů proniknout, jsme připravili krátký přehled, kde je hledat.

Pro novější knihy musíte na katastrální úřad

Pokud hledáte novější záznamy, budete se muset vydat na příslušný katastrální úřad, nebo si o ně písemně zažádat. Na úřadech jsou zpravidla uloženy pozemkové knihy vedené od roku 1871 do roku 1950, v některých případech až do roku 1964. Na nahlížení do těchto záznamů se vztahuje zákon o archivnictví. To znamená, že knihy nejsou veřejně dostupné a nahlížet do nich můžete pouze s příslušným oprávněním. Více informací o nich najdete například zde.

Vzhůru do archivu!

Starší gruntovní a pozemkové knihy jsou uloženy v oblastních archivech. Vedeny byly většinou podle jednotlivých velkostatků či panství. Proto si nejdříve musíte ověřit, ke kterému panství obec, v níž vaši předkové žili, patřila.

Pro nahlédnutí do většiny z nich se cestě do archivu nevyhnete. I u gruntovních knih ale již probíhá digitalizace a část z nich tak najdete dostupnou online.

Kde je tedy můžete hledat?

Další archivy na sebe jistě už nenechají dlouho čekat. O nově digitalizovaných materiálech vás budeme informovat na našem Facebooku a postupně o ně budeme náš článek doplňovat.

Aktualizace k 27. 7. 2023

Pozemkové a gruntovní knihy najdete také v digitální badatelně Státního oblastního archiv v Litoměřicích. Další archiválie včetně pozemkových knih v digitální podobě postupně zveřejňuje také Státní oblastní archiv v Praze. Najdete je na eBadatelně v sekci Archiválie.

Potřebujete pomoci se sestavením rodokmenu?

Obraťte se na nás