souhlas

Nástrahy matričních knih III.

Ve třetím a prozatím posledním díle našeho seriálu článků o nástrahách matričních knih se vám pokusíme poskytnou rady a tipy, jak postupovat, pokud není jasné, odkud váš předek pocházel. Na rozdíl od prvního a druhého dílu tak z matrik zabrousíme i do jiných archivních materiálů.

Zní vám následující problém povědomě? Podaří se vám vyhledat matriční záznam o svém předkovi (zpravidla svatby či o narození některého z jeho potomků), ale kromě jména a příjmení, případně povolání a současného bydliště v něm není uvedeno nic dalšího. A co víc, daný předek je (na první pohled) první osobou toho jména, která se v obci vyskytla. Jinými slovy – podle matriky se zde nenarodil a pravděpodobně se přistěhoval odjinud. Co si v takovém případě počít? Možností máte celou řadu.

Podobný záznam vám toho o původu vašeho předka moc neřekne
(Matrika oddaných obce Dambořice z roku 1813)

Tip č. 1: Prohledejte celou farnost

Při hledání v matriční knize se nezaměřujte jen na danou obec, ale prozkoumejte kompletně celou farnost. Nakonec je docela dobře možné, že se váš předek nestěhoval příliš daleko. (Tak jednoduché to ale bohužel většinou nebývá.)

Tip č. 2: Zjistěte, kdy se předek do obce přistěhoval

Je možné, že se do ní nepřiženil až jako dospělý, ale naopak se přistěhoval spolu s rodiči už v dětském věku. Prozkoumejte matriky a zjistěte, jestli zde nejsou nějaké záznamy o narození sourozenců, úmrtí či o druhé svatbě jednoho z rodičů. Pokud je to váš případ, v některém ze záznamů by mohly být uvedeny bližší informace o tom, odkud rodina přicestovala.

Tip č. 3: Hledejte u potomstva

Asi bychom měli upřesnit, že využitelnost námi nabízených rad vždy závisí na časovém období, ve kterém se při hledání pohybujeme. Zpravidla ale půjde především o starší matriky, u kterých se do podobné situace můžete dostat kvůli nedostatku uvedených informací mnohem jednodušeji. Další možností je proto zabrousit z minulosti blíže k současnosti a prověřit záznamy svateb potomků daného předka, případně ještě jejich potomků. S trochou štěstí se v některém z nich dozvíte něco nového.

Tip č. 4: Bydliště svědků a kmotrů

Pečlivě prostudujte také názvy obcí, odkud pocházeli svědkové na svatbě předka, nebo kmotři jeho potomků. Pokud bydleli v jiné vesnici, měli byste zbystřit a zaměřit svou pozornost na její matriky.

Tip č. 5: Stěhovavá povolání

Pokud zjistíte, že se váš předek živil prací, která patřila mezi tzv. stěhovavá povolání (např. kováři, učitelé, drábové, myslivci, ovčáci atd.), můžete vyzkoušet štěstí a prohledat online databáze, které se na tato povolání zaměřují. Patří mezi ně především weby Rody “stěhovavých” povolání, Kantoři Moravy a Slezska a Genealogie pohodných v Čechách.

Tip č. 6: Prověřte gruntovní knihy a další archiválie dané obce a panství

Pokud váš předek v novém bydlišti zakoupil grunt, může být v záznamu uvedeno, odkud pochází. Bohužel to ale rozhodně nebývá pravidlem (spíše výjimečným úkazem). Za prověření ale rozhodně stojí další archiválie. Pokud byl předek ve službách vrchnosti, mohly se dochovat nejen podrobnosti o jeho službě, ale i původu. V případě, kdy se přistěhoval z jiného panství, se o tom mohlo dochovat povolení vrchnosti (před rokem 1781). Rozhodně prověřte, zda jsou mezi fondy archivu i svatební smlouvy z daného období. I ty mohou být pro vaše pátrání velmi cenným zdrojem.

Záznam o povolení vrchností k sňatku dvou osob z rozdílných panství

Tip č. 7: Prohledejte farnosti v daném panství

Tento postup vám pomůže především v době před zrušením nevolnictví (nicméně můžeme předpokládat, že původ předka bude v mladších matrikách po roce 1781 zachycen). Zároveň je předem potřeba prověřit, jestli se nedochoval spis (zhost) k přestěhování vašeho předka na jiné panství. Pokud ne a nepomohly ani jiné archiválie, vraťte se k matrikám. Nejdříve je nutné zjistit, jaké obce do panství v dané době patřily, a jejich matriky prohledat. Jako vodítko, na které z nich se zaměřit jako první, vám mohou posloužit lánové rejstříky, soupisy poddaných podle víry či urbáře daného panství. Právě z těchto archiválií můžete zjistit místa výskytu vámi sledovaného příjmení v dané oblasti. V neposlední řadě k tomu můžete použít i nástroj “Výzkum” na Myheritage.

Tip č. 8: Prověřte další panství daného rodu

Pokud už víte, kdo byl vlastníkem daného panství v dané době, ale v jeho matrikách jste svého předka nenašli, musíte rozšířit své zorné pole. Zjistěte, jaká další panství daný rod v té době vlastnil, a postupně projděte matriky obcí v nich. Pokud ale váš předek před rokem 1781 zběhl na panství jiné vrchnosti (například kvůli tvrdé robotě nebo větší “neoficiální” toleranci nekatolické víry), bude to marný boj. Neradi bychom ale byli na závěr přehnaně pesimističtí, naděje přece umírá poslední!

Nástrah, které na vás při hledání předků a sestavování rodokmenu čekají, je samozřejmě mnohem více a určitě jsme na některé z nich v našich článcích zapomněli. Narazili jste na nečekaný zádrhel, který se vám podařilo vyřešit? Napište nám o něm na info@hledanipredku.cz a my ho zveřejníme spolu s ostatními zkušenostmi badatelů ve speciálním článku věnovanému vašim zkušenostem.

Chcete sestavit rodokmen?

Kontaktujte nás