Vražda v matrice

Nástrahy matričních knih II.

Připravili jsme si pro vás třídílný seriál článků zaměřený na nejčastější nástrahy, které na vás mohou čekat při hledání předků v matričních knihách. Zatímco v prvním díle jsme zaměřili především na chyby, na které můžete v matrikách narazit, v tom dnešním se podíváme na nejčastější příčiny toho, že nějaký záznam nemůžete najít.

Indexy k matričním knihám

Jakkoli vydatným pomocníkem mohou takové indexy být, i u nich více než kde jinde platí známé “důvěřuj, ale prověřuj”. Pokud byste se spoléhali jen na ně, můžete narazit hned z několika důvodů. Dejme tomu, že hledáte osobu, která by v matrice měla být, ale podle indexu se v ní hledaný záznam nenachází. Jak jsme si řekli už minule, zapisující byli také jen lidé a při přepisování záznamů do indexu mohli udělat chybu nebo do něj příslušný záznam zapomněli poznačit. Druhý zádrhel může nastat, když danou osobu v indexu sice najdete, na uvedené stránce matriky už ale ne. Příčina může být opět jednoduchá – buď jde o chybu v indexu, nebo index odkazuje na jinou matriční knihu (např. její opis, protože se originál nedochoval).

Jaké je řešení? Pokud hledanou osobu nenajdete hned v indexu, ještě se nevzdávejte a matriční knihu i tak pro jistotu prohledejte. Našli jste osobu v indexu ale v knize není? I v tomto případě raději matriku projděte. Nemusí sice souhlasit v indexu uvedená strana, rok ale ano. Jestli ani to nepomůže, podívejte se, jestli nemohla být daná obec vedena ve více farnostech.

Chybí záznam narození nebo křtu

Zřejmě každému badateli se stane, že i přes veškeré indicie, které vedou k jeho předkovi, včetně přibližného roku a místa narození, záznam ne a ne najít.

Jaké je řešení? V nejhorším případě zapomněl farář vašeho předka do matriky zapsat. Pak budete muset hledat jiné cesty, jak v rodokmenu pokračovat dál i bez tohoto záznamu. Nemalujme ale ještě čerta na zeď. I pokud jste si takřka jistí rokem a místem narození, ale vašeho předka v této části knihy nenacházíte, raději ji vždy prohledejte celou. Nezřídka totiž narazíte na přeházené roky. Nemanželské děti pak mohly být zapisovány až na konec matriky. Je také možné, že jedna ves (respektive její části) v určité době spadaly pod různé farnosti. Pro jistotu tak prověřte i jejich matriční knihy. V případě, že byl váš předek jedním z prvních potomků daného páru, podívejte se i do matrik v místě bydliště jeho matky. Nezapomeňte se také zaměřit na to, jestli vaši předci nebyli protestanti. Pak je v novějších katolických matrikách nemusíte najít a bude potřeba se zaměřit na ty evangelické.

Část matriční knihy věnovaná nemanželským potomkům.
Matrika farnosti sv. Vavřince v 
Řečkovicích z let 1682-1741

Chybí záznam svatby

Svatby se zpravidla konaly a byly zapisovány v místech bydliště nevěsty. Co když ale v tamních matrikách záznam dohledat nemůžete?

Jaké je řešení? Zapomeňme teď raději na možnost zcela chybějícího a tedy nezapsaného záznamu o sňatku. Pokud záznam nenajdete v místě bydliště nevěsty, ani v místě následného společného bydliště novomanželů, prověřte celou farnost. Jestli ani to nepomůže, podívejte se do matrik okolních větších měst a poutních míst (tipy, kde hledat najdete např. na webu Poutní místa v ČR).

Chybí záznam úmrtí

Důvodů, proč v matrikách nenajdete záznam o úmrtí či pohřbu vašeho předka, může být opět celá řada. V nejstarších matrikách některých obcí zcela chybí oběti moru, sebevrazi či popravení zločinci (ne že bychom vám takového předka přáli). V novějších matričních knihách (ale zdaleka ne jen v nich) se můžeme setkat s tím, že daná osoba zemřela jinde, než po celý svůj dospělý život žila.

Jaké je řešení? Úmrtí, která nebyla zapsána kvůli některé z prvních uvedených možností, již zřejmě ničím nenahradíte (výjimkou mohou být některé dochované seznamy, např. obětí morové epidemie). Pokud ale daná osoba zemřela mimo obec, ve které žila, šance na dohledání záznamu rapidně roste. Tak například vdovy či vdovci se mohli ve stáří odstěhovat za některým ze svých potomků. Tam pak s největší pravděpodobností také zemřeli. V novějších dobách pak v mnoha případech naši předci neumírali doma, ale v nemocnicích – úmrtí je tedy potřeba hledat tam. Stát se však mohlo, že váš předek zemřel náhle nebo při nějakém neštěstí, např. někde na cestě nebo práci. Pak byl zapsán do matriky daného místa, respektive obce, ve které zemřel. Pokud k tomu došlo v novějších dobách, mohly by vám napovědět novinové články (najdete je např. na webech www.digitalniknihova.cz nebo Kramerius).  

Úmrtí tohoto zámečnického pomocníka byste v jeho rodné vsi Měrotíně hledali těžko. Stal se obětí loupežné vraždy u Drysic, cca 50 km od domova.
Matrika zemřelých farnosti Pustiměř z let 1835-1890

A to je pro tento díl vše. V tom dalším se podíváme na to, jak dál postupovat, pokud nevíte, odkud váš předek do daného místa přišel.

Chcete sestavit rodokmen?

Kontaktujte nás