Matriční záznamy rodokmen

Kde hledat své předky online

Pokud jste se do odhalování tajemství svého rodu pustili sami, vašim nerozlučným přítelem se bez pochyby stal internet. Stále větší množství matričních knih a dalších archiválií, díky nimž se po stopách našich předků můžeme vydat, bylo totiž digitalizováno a zveřejněno online. Zkušení badatelé mají většinu odkazů již zcela jistě v malíku, pro ty začínající jsme ale připravili stručný a přehledný seznam odkazů na základní digitalizované zdroje.

Základním zdrojem online přístupných archiválií jsou webové stránky nebo speciální portály oblastních archivů. Pro Čechy to jsou státní oblastní archivy v Praze, Litoměřicích, Plzni, Třeboni a Zámrsku, pro Moravu pak Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě. Každý archiv nabízí digitalizované matriční knihy (bohužel ne všechny jsou touto formou již dostupné), některé pak i další archiválie jako pozemkové a gruntovní knihy, sčítání lidu a další.

  • Na webu Archivu hlavního města Prahy najdete matriční knihy a další materiály spadající přímo do našeho hlavního města.
  • online aplikaci SOA Praha jsou pro bádání zpřístupněny matriční knihy pro Středočeský kraj.
  • Web Porta fontium, který provozuje Státní oblastní archiv v Plzni, obsahuje matriční knihy ze západních Čech a tedy z Plzeňského a Karlovarského kraje.
  • Jihočeské matriky najdete na webových stránkách Státního oblastního archivu v Třeboni.
  • Státní oblastní archiv v Litoměřicích zpřístupnil na svých webových stránkách matriční knihy z Libereckého a Ústeckého kraje.
  • Území Čech pak uzavírá Státní oblastní archiv v Hradci Králové a jeho systém ARON, pod jehož působnost spadají matriční knihy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a také bývalý okres Havlíčkův Brod.
  • Celá Morava pak spadá pod dva oblastní archivy. Širokou paletu archivních zdrojů v digitální podobě nabízí Zemský archiv v Opavě. Online zde najdete matriční knihy a další archiválie z Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
  • Značné množství zdrojů digitalizoval také Moravský zemský archiv v Brně. Matriční knihy pro Jihomoravský, Zlínský kraj a Vysočinu (mimo okres Havlíčkův Brod) najdete na webu Acta publica. Online jsou přístupné ale také lánové rejstříky a moravské a slezské urbáře. Sčítání lidu pro Brno pak najdete na samostatných stránkách Digitálního archivu.

Některé materiály ale i přesto, že jsou již digitalizovány, na stránkách archivů zatím nenajdete. Doporučujeme proto navštívit web FamilySearch, na kterém jsou k nalezení nejen některé matriční knihy, ale také gruntovnice či sčítací operáty. Pro aktuální dění okolo digitalizovaných a nově zveřejněných materiálů je dobré sledovat novinky z jednotlivých oblastních archivů.

Kromě již zmíněných archivních materiálů jsou dostupné online také údaje o padlých českých vojácích ve světových válkách, jejich hrobech či zraněních ve Velké válce. Tyto informace spadají pod Vojenský ústřední archiv a blíže jsme se jim věnovali v našem dřívějším článku.

A ještě jedno upozornění. Pokud mezi Vaše předky patřily osoby židovského vyznání, je potřeba nahlédnout do židovských matrik, které najdete v online badatelně Národního archivu ČR.

 

Potřebujete pomoci se sestavením rodokmenu?

Obraťte se na nás