myheritage shody

5 důvodů, proč se při sestavování rodokmenu nespoléhat na MyHeritage

MyHeritage určitě znáte. Je to šikovná online služba, která vám umožní přehledně zpracovat, spravovat a doplňovat váš rodokmen v digitální podobě. Na světě je vůbec nejrozšířenější a s 6 miliardami záznamů tak v současnosti představuje snad největší světovou databázi svého druhu. Bylo tedy jen otázkou času, kdy MyHeritage za svými uživateli přijde s funkcí vyhledávání shod v rodokmenech. Služba porovná předky v různých rodokmenech a upozorní vás na shodu. Vy ji pak přijmete a do vašeho rodokmenu tím můžou přibýt až desítky nových osob. Bez větší námahy, jakéhokoli hledání a jediným kliknutím. Zní to dobře? Bezpochyby, ale má to své mouchy. Proč?

Důvod č. 1: Jsme jenom lidi

Informace do MyHeritage zadávají samotní uživatelé a jako u každé veřejností vytvářené databáze je potřeba i k záznamům o jednotlivých předcích takto přistupovat. Nezkušení badatelé mohou mít tendence nepotvrzovat nejasnou příbuznost z více zdrojů a berou ji jako fakt, často mohou udělat i začátečnické a nechtěné chyby.

Důvod č. 2: Dohady a neúplné informace

Jen málokdy jsou data u jednotlivých osob podložena archivním záznamem, ve kterém byste si mohli informace ověřit. Uživatelé navíc často uvádějí jen odhady letopočtů (odvozených např. dle věku osoby uvedeného v matričním záznamu úmrtí nebo sňatku) a míst narození.

Důvod č. 3: Neomylný není ani samotný systém

Za vše mluví příspěvek uživatele mareklut na diskusním serveru Okoun: „Zdálo se, že mi pro jednu větev z poloviny 18. století našel (MyHeritage) tři starší chybějící generace. Ve shrnutí objevů jsou ale vidět jen jména a slovní označení příbuznosti. Chybí třeba letopočty. Nebyla jiná možnost, než objev přijmout, abych zjistil víc. Až potom jsem tedy objevil, že MyHeritage k mým předkům z poloviny 18. století bez skrupulí přidal jejich údajné rodiče, prarodiče a praprarodiče s daty o století později. Jména odpovídala, a to mu asi stačí.“

Důvod č. 4: Chyba se kupí na chybu

A to je ten největší problém. Pokud si uživatelé návrhy shod neprověří v matrikách a slepě důvěřují systému i dalším uživatelům, chybné informace se propojují do dalších rodokmenů a šíří se jako virová nákaza.

Důvod č. 5: Předci nejsou Pokémoni

Nemusíte je chytit všechny. Někdy nám přijde, že mají badatelé snahu nejrychleji dohledat co největší množství předků, aby byl jejich rodový strom co nejkošatější. Pro ty, kteří se rádi chlubí tím, že mají ve svém rodokmenu stovky osob, jsou shody v MyHeritage ideálním nástrojem. Nemělo by být cílem bádání ale spíš zjistit o životě svých předků co nejvíce informací? A nevytrácí se shodami samotná radost z hledání a z toho když se vám kýžený záznam konečně podaří vypátrat?

Nechápejte nás špatně, MyHeritage rozhodně nezatracujeme. Je to nástroj, který vám může ve vašem pátrání (např. u stěhovavých rodů) kolikrát vytrhnout trn z paty. Navíc díky němu můžete s troškou štěstí vyhledat vzdálené žijící příbuzné. Jen je potřeba ho využívat s mírou, výsledky shod brát s odstupem a především je prověřovat v matričních knihách a dalších archiváliích.

Chcete sestavit rodokmen?

Kontaktujte nás