Hokej

Jágr nebo Voráček. Jaký původ mají jména českých hokejistů?

Česko hostící letošní mistrovství světa podlehlo hokejové mánii. Soupisku našeho národního mužstva řeší fanoušci v MHD, práci či v hospodě, my jsme se na ni ale rozhodli podívat z jiného úhlu. Zajímá vás, jak vznikla příjmení českých hokejistů jako Jágr, Hertl nebo Salák? Pak čtěte dál.

Čáslava Urostlý obránce má své předky pravděpodobně ze středočeského města Čáslav, od něhož je jeho příjmení odvozeno.

Červenka Možností původu příjmení českého útočníka je hned několik. Vzniknout mohlo z přídavného jména červený, ze jména drobného ptáka, jemuž se předek hokejisty chováním či vzezřením podobal, nebo z označení pro červenou půdu. Název Červenka mimo jiné nese také obec v okrese Olomouc.

Erat Toto příjmení vzniklo pravděpodobně jako varianta jména Eret, což je odvozenina od staroněmeckého jména Erhard (složenina z era = čest a hard = tvrdý).

Hejda I toto příjmení může mít několik významů.  Vzniknout mohlo z některého z osobních jmen německého původu začínajících na Heid, nebo jako označení pro někoho, kdo tzv. hejdal (plýtval).

Hertl Příjmení vzniklo ze jména Hartl s přehláskou nad „a“. To je odvozeno od německého slova hart, nebo-li tvrdý, silný či statečný.

Jágr Nejslavnější český hokejista má ve svém rodokmenu s největší pravděpodobností myslivce (německy Jäger), od něhož je jeho příjmení odvozeno. Flintu tak Jaromír vyměnil za hokejku, přesná muška ale zůstala.

Jordán Už na první pohled se může zdát, že má toto příjmení biblický význam. A opravdu tomu tak je. Odvozeno je od názvu řeky Jordán, v níž byl pokřtěn Ježíš Kristus.

Klepiš Příjmení českého útočníka je pravděpodobně odvozeno od slovesa klepat.

Kolář Toto příjmení patří do jmen odvozených od povolání. Nejméně jeden z předků českého hokejisty se tak živil výrobou a opravami kol a dalších dřevěných nástrojů pro kočáry, vozy a pro zemědělství.

Koukal Zde je původ jména jasný na první pohled. Na co, na koho nebo jakým způsobem se předek českého útočníka koukal, že si to přízvisko vysloužil, se už ale asi nikdy nedozvíme.

Kovář Další příjmení odvozené od zaměstnání. Jedná se dokonce o 32. nejčastější české příjmení.

Krejčík Zdrobnělina podstatného jména krejčí a tedy i další příjmení odvozené od povolání.

Mozík Původ tohoto českého příjmení je tak trošku záhadou. Mohlo by jít o přesmyčku jména Mozdík, odvozeného od dřevěného hřebíku či hmoždinky, nebo o jméno vzniklé z německého slova Moos (slatina, močál, mech).

Nakládal Příjmení odvozené od slovesa nakládat. Předek českého hokejisty nemusel ale jen nakládat nějaké zboží na vůz, slovo bylo používáno také ve smyslu do něčeho investovat.

Němec Příjmení Němec je kupodivu desátým nejčastějším u nás. Přívlastkem Němec, z něhož později vzniklo příjmení, byli označováni všichni přistěhovalci z německých zemí.

Novotný Přívlastkem Novotný (=nový) pak byli označováni noví občané určité obce. Jedná se o třetí nejčastější příjmení u nás.

Pavelec Pavelec je příjmení odvozené od českého jména Pavel. To vzniklo z latinského Paulus, neboli malý. Což pro našeho brankáře ale rozhodně neplatí.

Salák Příjmení dalšího našeho brankáře má o něco zajímavější původ. Jako saláci byli totiž označováni turečtí vojáci. Příjmení mohlo vzniknout ale také jako odvozenina od osobního jména Salamon.

Simon Jedná se o příjmení vzniklé z osobního jména Simon, což je německá a česká podoba hebrejského Šimhon. V hebrejštině má význam naslouchající osoby.

Smoleňák Toto příjmení je odvozené od slova smola (smůla). Nemá se tím ale na mysli, že by měl daný člověk smůlu. Často to totiž byla přezdívka pro pomalého člověka, o kterém se říkalo, že se „táhne jako smola“. Pro hokejistu by to tedy žádná pochvala nebyla.

Sobotka Spíše než dnu v týdnu bývá původ tohoto příjmení přisuzován městu Sobotka v Královéhradeckém kraji, z něhož předek našeho hokejisty pravděpodobně pocházel.

Voráček Jeden z nejlepších českých hokejistů dneška má za předky pravděpodobně zemědělce (rolníky, oráče). Těžkou dřinu má tedy pevně zakotvenu v genech.

Zaťovič Český útočník má své předky na Slovensku. Jeho jméno je odvozeno od slovenského významu pro příbuzenský vztah – zeť.

Při tvorbě článku jsme použili knihu Naše příjmení od Dobravy Moldánové a web Příjmení.cz. Především první zdroj doporučujeme, pokud se chcete dozvědět něco více nejen o původu vašeho příjmení, ale také o tom jak v Čechách a na Moravě vznikala ta ostatní.