literatura genealogie a rodokmen

Tipy na (nejen letní) čtení pro rodopisce

Přehled knih, které ocení nejen začínající rodopisec, ale i ten, kdo se zajímá o to, jak dříve žili naši předci, jsme pro vás připravili už v minulosti. Pokud ale máte všechny v něm zmíněné knihy už přečtené a hledáte další literaturu, která by vás a vaše genealogické bádání obohatila ve chvílích volna (a nemáte náladu na beletrii), tady jsou další tipy.

Minule jsme zmiňovali knihy, které vám pomohou se samotným bádáním, a jen zlehka se otřeli o ty přibližující život našich předků a dobu, ve které žili. Pokud vás podobné téma zajímá podrobněji, najdete v knihovnách a knihkupectvích celou řadu zajímavých kousků. Vybrali jsme šestici z nich. Pro pořádek uvádíme, že některé z titulů byste už hledali na pultech knihkupectví marně a pro jejich studium budete muset zamířit do knihovny.

Z dějin české každodennosti: Život v 19. století

Jak už samotný název napovídá, kolektiv autorů vám v publikaci přiblíží život a změny v tzv. dlouhém 19. století. Kniha se z větší části zabývá životem lidí ve městech, na své si zde ale přijdou i ti, kteří mají své předky na vesnicích.

Člověk na Moravě 19. století

A ještě jednou 19. století, tentokrát však vyprávěné na příkladech konkrétních profesí a občanů různého sociálního postavení. Nenechte se odradit názvem, pokud máte své předky jen v Čechách a na Moravě nikoli.

Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století

Ze stejné série knih pochází i náš další tip. Kolektiv autorů v něm podobným způsobem jako v předchozí publikaci přibližuje život našich předků, tentokrát však v dávnější historii, konkrétně v době osvícenství.  

Život poddaných v 18. století: Osud, nebo volba?

A u 18. století ještě zůstaneme. Více než u předchozích publikací jde v tomto případě o takřka vědeckou práci, sociologickou studii vypovídající o životě poddaných na panství Horní Police. A to jak z hlediska demografického, tak hospodářského, sociálního a rodinného.

Krutá vrchnost, ubozí poddaní?

Českým venkovem v 18. a první polovině 19. století se zabývá i tato publikace. Kromě popisů životních cyklů jednotlivých sociálních vrstev či vztahů poddaných a vrchnosti se autorka mimo jiné zabývá majetkoprávními vztahy uvnitř rodiny a předáváním gruntů.

Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?

Podobný název nese i poslední publikace, kterou vám v dnešním článku doporučíme. I když byste ji podle jména mohli zaměnit s knihou předešlou, obsahově se značně rozchází. Tato kniha se totiž zabývá především morálkou a trestním právem na ukázce konkrétního panství v 16. a 17. století.

Nenašli jste v seznamu knihu, která by se vám hodila?

Doporučujeme projít si rejstřík knihovny České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Obsahuje přes deset tisíc titulů a najdete ho na tomto odkazu:

http://www.genealogie.cz/uploads/media/Knihovna_CGHSP_k_30-6-2017.pdf