Sčítání lidu

Kde hledat sčítání lidu online

Sčítání lidu dokáže být pro rodopisce opravdu cenným zdrojem informací. Pokud víte, kde máte hledat, můžete celkem snadno získat detailnější vhled do života svých předků. Včetně detailů o jejich povolání, obcovací řeči, gramotnosti, chovaných zvířatech jejich usedlosti a jmen potomků včetně roků narození. Vzhledem k tomu, že nejčastěji dostupné jsou sčítací operáty z let 1857 až 1921, často díky nim můžete získat informace, pro které byste jinak museli na matriční úřad.

Kde ale sčítání lidu hledat?

Zpravidla spadají pod působnost okresních archivů. Část jich dnes už najdeme online, další digitalizace a zveřejnění teprve čeká. Není úplně jednoduché se zorientovat, kde sčítací operát pro konkrétní místo na internetu hledat. Proto jsme pro vás připravili krátký přehled.

FamilySearch

Na webu FamilySearch najdete především sčítání lidu, která patří pod archivy střední a severní Moravy, ale také „drobky“ z jiných okresů a koutů České republiky.

Stránky některých oblastních archivů

Vybrané oblastní archivy už také zveřejnily digitalizované sčítací operáty. Konkrétně jde o:

Aktualizace k 5.6.2017. Sčítací operáty najdete nově také v:

Aktualizace ke květnu 2020:

Moravský zemský archiv v Brně zveřejnil většinu sčítacích operátů na speciálním webu.  Sčítání z roku 1921 jsou zatím dostupná pouze na počítačích v badatelnách archivu (případně můžete zkusit štěstí a vyhledat je na FamilySearch). Aktualizace k roku 2022: Sčítání lidu z roku 1921 jsou již běžně dostupná online.

Aktualizace k říjnu 2021:

Se zveřejňováním digitalizovaných sčítacích operátů začal také Státní oblastní archiv v Praze. Najdete je v sekci Archiválie. 

Na speciálním webu pak najdete online také sčítací operáty města Mělník z let 1900 až 1921.

Východočeské archivy

Okresní archivy ve východních Čechách mají sčítací operáty zveřejněny přímo na svých webových stránkách. Ale bohužel jen některé:

Praha

Sčítání lidu z hlavního města najdete online v Archivu hlavního města Prahy.

Ostrava

Digitalizovaná sčítání lidu z let 1900, 1910 a 1921 má na svém webu také Archiv města Ostravy.

Brno

Brněnský archiv má zveřejněna sčítání z let 1857 až 1900. Navíc jsou záznamy indexované, tzn.  že v nich můžete velmi snadno vyhledávat.

Věříme, že další digitalizovaná sčítání budou postupně přibývat.

 

Chcete sestavit rodokmen?

Obraťte se na nás