diplomové práce

Diplomové práce jako rodopiscovi pomocníci

V minulém článku jsme vám radili, jak rodokmen a rodovou knihu obohatit o obrazový materiál. Tentokrát se zaměříme na doplnění o věcné informace, a to z jednoho konkrétního zdroje – z diplomových a bakalářských prací. Jak mohou při rodopisu pomoc?

Když budete mít hodně velké štěstí, může existovat práce, ve které autor bádá a popisuje historii vybraného rodu. A třeba zrovna toho vašeho. To by samozřejmě byla obrovská náhoda, ale i ty se čas od času dějí. Pokud to nebude váš případ, i tak vám toho mohou diplomové práce hodně nabídnout. Ukažme si to na několika příkladech.

Seznamte se, toto byl život našich předků

Díky závěrečným pracím můžete mnohem lépe porozumět tomu, jak probíhaly jednotlivé církevní obřady, o kterých se dočítáte při hledání v matrikách. Tedy křest (např. v práci Přechodné rituály v české společnosti: Obřad křtu), svatba (např. v práci Hanácká svatba) a pohřeb (např. v práci Pohřeb a pohřbívání jako akt milosrdenství).

Aby nebyly příliš obecné, většinou se práce zaměřují na konkrétní oblast nebo vesnici. Možná mezi nimi najdete i tu, kde máte své kořeny právě vy.

To se týká i dalších zvyků a církevních svátků. Příkladem může být třeba práce na téma Masopust v Kořenci – historie a současnost.

Stejně tak vám mohou být závěrečné práce nápomocné, pokud chcete poznat, jak si naši předci stavěli příbytky a jak se jim v nich žilo. Najít se opět dají práce pro konkrétní místa, např. Slovácká chalupa v Dolních Bojanovicích.

Naopak celé území Moravy pokrývá např. tato diplomová práce zaměřená na mapu folklórních prvků.

Vidět vše v souvislostech

Za pokus určitě také stojí podívat se na to, jestli se některá práce blíže nezabývala studiem historie místa, kde vaši předci bydleli. Otevře se vám tak studnice informací o dění v dané obci, které mohly zasáhnout do života vašich pra…pradědů.

Diplomové práce vám ale pomohou pochopit také to, jakým způsobem se v různých oblastech sepisovaly dokumenty, ve kterých dnes pátráte. Například tato na téma Matriční agenda v Čechách.

Dočtete se v nich také to, jakým způsobem vznikala jména a jak se vyvíjel jazyk našich předků. Nebo o tolik (ne)oblíbených příjmení po chalupě. Např. v práci Příjmení, jména po chalupě a přezdívky v obci Láz.

Pro ty více technicky zaměřené pak budou určitě zajímavá témata o DNA genealogii nebo o tom, jakými způsoby ze sestaveného rodokmenu získat zajímavé statistiky (práce Metody analýzy dat z rodokmenů).

Informace na dosah ruky

Určitě jsme ani zdaleka neobsáhli vše, co můžete v závěrečných pracích najít. Zkuste své štěstí ve vyhledávání v národním registru prací na webu www.theses.cz. Třeba tam najdete zajímavé informace i pro svůj rodokmen.

Chcete sestavit rodokmen a rodovou knihu?

Kontaktujte nás