Přehled novinek v digitalizaci archiválií za první čtvrtletí roku 2024

V archivech od začátku roku rozhodně nelenili a rodopiscům přinesli celou řadu nově digitalizovaných archiválií, ve kterých mohou pátrat po osudech svých předků. V tomto článku přinášíme přehled těch největších novinek. 

Digitalizace matričních knih v MZA

V letošním a příštím roce přestane platit zákonná ochranná lhůta pro celou řadu matričních knih. Týká se to především úmrtních knih se zápisy končícími rokem 1949. Ty byly dosud uloženy na matričních úřadech. To se ale bude postupně měnit a matriční knihy se budou ve velkém stěhovat do oblastních archivů, kde projdou restaurováním a následnou digitalizací. 

Pěkně zostra se do toho pustili v Moravském zemském archivu v Brně, kde už tyto nové přírůstky postupně zveřejňují online. Najdete je na webu ActaPublica, pro aktuální novinky pak doporučujeme sledovat Facebookovou stránku archivu

Matriční knihy digitalizované během roku 2023 v Plzni

Ani ve Státním oblastním archivu v Plzni nelenili a nově zveřejnili matriční knihy, které byly do archivu převezeny během roku 2023 a následně digitalizovány. Jejich seznam najdete zde.

Databáze příslušníků československé domobrany v Itálii

Vojenský ústřední archiv v Praze nově zpřístupnil databázi příslušníků československé domobrany v Itálii, která se zformovala po konci první světové války. Vyhledávat v ní jde stejně jednoduše pomocí jména a příjmení jako v případě předchozích databází československých legionářů nebo vojáků padlých v první světové válce. Všechny tyto databáze najdete na tomto odkazu.

Novinka v Archivu města Prahy

Archiv našeho hlavního města začátkem března zpřístupnil dalších 5 345 archů cizích domovských příslušníků v soupisu pražského obyvatelstva. Jedná se o archy starší řady konskripce a o příjmení začínající na písmeno “R”, konkrétně Rabot až Rosenwasser. Najdete je v online katalogu archivu.

Pozemkové knihy na FamilySearch

A na závěr ještě jednou Moravský zemský archiv v Brně a k němu náležící okresní archivy. Na FamilySearch se potichu a nenápadně začaly objevovat digitalizované pozemkové knihy a další archiválie, především z oblasti nemovitostí. Najít je můžete v katalogu FamilySearch po zadání názvu příslušné obce do vyhledávání. Zatím zde není zdaleka vše. Současně můžeme očekávat, že je MZA v dohledné době zveřejní i na vlastním serveru a online portálu. Do té doby přejeme úspěšné hledání na FamilySearch (potřeba je samozřejmě registrace)!

Pro další novinky sledujte náš Facebook nebo Instagram