archiv

Co chystají archivy v digitalizaci na rok 2019?

Ačkoli to zatím vypadá, že se (alespoň některé) archivy s novým rokem spíše potýkají s technickými problémy na svých serverech, samozřejmě i nadále pokračují v digitalizaci a zveřejňováním archiválií. Pojďme si shrnout, co vše už na letošní rok oznámily a na co se badatelé mohou těšit.

Archiv hlavního města Prahy na letošní rok chystá digitalizaci celé řady zajímavých archiválií. Jmenujme například další snímky soupisu pražského obyvatelstva, všeobecné sčítání lidu z roku 1880, raně novověké městské knihy, matriky domovských příslušníků nebo obecní kroniky. Kompletní plán digitalizace na rok 2019 najdete zde: www.ahmp.cz/page/docs/plan-digitalizace-2019.pdf

Státní oblastní archiv v Praze již zveřejnil všechny matriky okresu Příbram. V prvním pololetí do jeho e-badatelny přibydou zbývající matriční knihy okresu Kladno a postupně budou přidávány i knihy nově předané do archivu. Kompletní plán digitalizace v SOA Praha najdete zde.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích své plány na rok 2019 zatím neoznámil. Už na konci loňského roku ale odhalil novou e-badatelnu Vademecum a zveřejnil nové knihy z fondu Velkostatku Přísečnice. Můžeme doufat, že budou další přírůstky z fondů velkostatků přibývat i letos.

Státní oblastní archiv v Plzni nově přidal a zveřejnil matriky digitalizované v roce 2018 (více zde: www.portafontium.eu/sites/default/files/prirustky-matrik-2018.pdf). Od konce loňského roku mohou rodopisci online bádat také ve sčítání lidu pro Plzeň-sever. Nic dalšího zatím oznámeno nebylo, ale očekáváme, že budou postupně přibývat nové matriky a snad i další sčítací operáty.

Státní oblastní archiv v Třeboni pilně zveřejňuje nově digitalizované přírůstky již od začátku roku. Zatím mezi nimi najdete především školní kroniky. Přehled nově přidaných archiválií můžete průběžně sledovat zde: https://digi.ceskearchivy.cz/historie_aktualizaci.

Státní oblastní archiv v Zámrsku už před Vánoci ohlásil nové matriční přírůstky. V letošním roce očekáváme zveřejnění dalších matričních knih.

Moravský zemský archiv v Brně pokračuje v digitalizaci pozemkových knih. Snad se brzy dočkáme jejich zveřejnění, stejně jako u sčítacích operátů, které jsou již v digitální podobě přístupné (snad jen ve vybraných) badatelnách archivu. Digitalizace probíhala/probíhá také ve fondech brněnské celní a pátrací služby či fondu Říšského protektora.

U Zemského archivu v Opavě ani u dalších archivů jsme žádné novinky nezachytili. Alespoň prozatím. To ale neznamená, že se na nich pilně nepracuje. Jakmile se o nich dozvíme, dáme vám to vědět na našem Facebooku.