Co si nachystat

Připravte si informace a podklady, které o svých předcích máte

K tomu, abychom mohli začít hledat vaše předky, od vás budeme potřebovat základní informace, ze kterých budeme vycházet. Obecně platí: čím starší údaje máte k dispozici, tím je start bádání snazší. Nejdříve si určete výchozí osobu, tedy nejstaršího známého předka, od jehož rodičů hledání začneme (typicky např. dědeček, babička nebo praprarodiče) a u kterého jste schopni dohledat nebo zjistit co nejvíce konkrétních informací.

V nejlepším případě si pro nás můžete připravit kopie záznamů, ve kterých si potřebné údaje vyhledáme sami. Máme tím na mysli především:

  • rodné listy
  • a oddací listy.

Pokud je k dispozici nemáte, můžete nám potřebné informace sdělit i bez nich, ale musíte si být vždy jistí, že jsou zcela správné. V těchto případech od vás budeme potřebovat:

  • jméno a příjmení nejstaršího známého předka/předků,
  • datum a místo jeho/jejich narození,
  • případně datum a místo sňatku.

Novější matriční záznamy mohou být v některých případech stále uloženy na matričních úřadech. V těchto situacích vám rádi poradíme, jak je získat, nebo vše na základě úředně ověřené plné moci zařídíme sami.

 

Na základě dodaných podkladů pro vás připravíme nabídku

Jakmile budeme znát vaši představu o výsledné podobě rodokmenu a budeme od vás mít k dispozici všechny potřebné podklady, můžeme prověřit dostupnost archivních zdrojů. Následně pro vás připravíme cenovou nabídku na míru. Po jejím schválení podepíšeme závaznou objednávku a zařadíme vás do harmonogramu prací.

 

Chcete sestavit rodokmen?

Kontaktujte nás

 

(c) Hledání předků.cz 2014-2018. Všechna práva vyhrazena.